logo

Ansök till Lärarassistent


1. Hur fick du kännedom om den aktuella tjänsten? *

  •  Genom tryckt media, tidningsannons eller liknade
  •  Facebook
  •  Instagram
  •  LinkedIn
  •  Genom personliga kontakter
  •  Arbetsförmedlingens Platsbank
  •  Genom "lediga jobb" på kommunens hemsida
  •  Inget av ovan alternativ